Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik NEU (pdf)
Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik Zusatzblatt NEU (pdf)
OIBT (Stato 1° gennaio 2018)
RaSi e P+M 2018 (xls, Excel Documento)